Optiki gijäni nädip öndürmeli


Optiki gijäni nädip öndürmeli

Optiki gijäni nädip öndürmeli


Yzky yşyk şekilleri, aňyrsynda döredilen ýagtylyk sebäpli gaty owadan, romantik, kaşaň we janly atmosferany döredýän bezeg suratlarynyň täze nesli. Surat aç-açan çap we kanwas hilli mata görnüşidir. Softumşak we ýuwulýan we arka tarapynda LED hatary bolan ýagtylyk çeşmesi bar. Sourceagtylyk çeşmesinden çykýan ýagtylyk şekili ýagtylandyrýar we LCD ekrany ýaly ajaýyp displeý döredýär. Elektrik üpjünçiligi paneliň arka tarapyndaky öçürmek / öçürmek arkaly göni tok ýa-da batareýa arkaly üpjün edilýär. .

Bellik: Pikiriň döredijisi we yzky yşyk panellerini ilkinji öndüriji hökmünde Çeper döredijilik merkezi, bu ýagtylyk panellerinde ulanylýan çaphana, dokma we elektrik enjamlarynda tejribe ulanmak arkaly muny üpjün edýär. Bu 36 aý.

Çarçuwaly material: laýyk hilli pvc
Mata: qualityokary hilli we adaty kanwas
Ekranyň reňki: Gara
Çarçuwanyň galyňlygy 5 * 5 sm
Siz 2 AA batareýasy bilen işleýärsiňiz ýa-da göni setden işleýärsiňiz
Diwar görnüşi we asma programmasy
Dürli dizaýnda ýa-da müşderiniň surat zakazy hökmünde bar
Paneliň umumy ululygy 45 * 45 sm, 50 * 70 sm ýa-da 100 * 60 sm ýa-da 135 * 85 sm
Fonlary we fonlary LED çyrasy bilen işleýär
Diwar asmagyň ýerine
Professional, täjirçilik we ...


برچسب
Panel Diwar suratlary،Optiki gijäni nädip öndürmeli

نظرات